Дени…

Дени, която слуша внимателно по време на оперативка
Дени, която слуша внимателно по време на оперативка.

Васко Василев в София

Васко Василев в София
Васко Василев се усмихва на публиката по време на концерта си в София. Повече снимки ще има по-късно в Дневник.