Трудът освобождава


София / 2010-02

Типична шивашка работилница в България, член на ЕС. Въобще цялата зона около бул. Христо Ботев е меко казано „пътуване във времето“.

Leave a Reply