Камен и Самър


София / апартаментът на d3l / 2010-03

Представям ви котката Самър, снимана на фона на някакъв мъж (както казва Ю.) Въпреки, че живее в ергенска среда, Самър не пие и не пуши – проверено е.

На снимката Самър гледа с каква скорост Камен кара колелото.

Leave a Reply

%d bloggers like this: