Перфекционизъм

Копнежът по достигането на нещо съвършено, в крайна сметка създава у копнеещия несъвършенство. Пътят към съвършенството те прави не-съвършен.