Пихтия

Пихтия. Именно това стои между чука и наковалнята. От една страна е жалка гледка, но от друга е безумно важна, защото ги разделя. Иначе прескачат искри.

%d bloggers like this: