Чянг май

Успех. Намирам се в хотел, по средата на едно блато. Комари няма. Хората са приятни, а навсякъде се носи азиатска музика. Снимам.

%d bloggers like this: