Евнух

Като си женен – жените те приемат за евнух.

%d bloggers like this: