Един от тези моменти

Имал съм няколко момента в живота, когато имам усещането, че всичко се развива добре и правилно. Това винаги е съпроводено с големи промени в личен план и в професионален. Сега изживявам именно такъв момент.