Дефектите може да са ефекти

Понякога дори преекспонираните снимки могат да бъдат интересни
Понякога дори преекспонираните снимки могат да бъдат интересни

Leave a Reply

%d bloggers like this: