Net Office // No more Intranet

Започнахме подготовката за бъдещото разрастване на офиса и адаптирането му към новите ни мобилни нужди. След като официално приехме за политика максималната мобилност на всеки един от служителите в InterSpace, трябваше да над-градим и подобрим инструментите ни за групова работа. За целта започнах два вътрешни проекта – първият с прилагането на нов софтуер за работа в екип, вторият за пускане в употреба на трети уеб сървър, който ще служи като депо за офисни услуги.

Net Office
Софтуерът за работа в екип е Net Office – свободен софтуер, който може да го има всеки. Проблема с този тип програми е не тяхната инсталация и поддръжка, ами създаването на култура в екипа да ги ползва. Въпреки че екипът ни е млад (средна възраст 26 години), промяната на работните навици е сложно нещо. Нужен е индивидуален подход към всеки + обяснение какви са неговите лични ползи и тн. Общо взето, искам от мениджърите на проекти да задават задачите през този софтуер, а изпълнителите да следят за новите си задачи през него. От изпълнителите искам в процеса на изпълнението да променат състоянието на всяка задача, като отразяват с проценти до колко е завършена.

Подобна система ще позволи на всеки мениджър да следи до къде е стигнато при прилагането на задачата и да осъществява постоянен контрол (вместо перманентно словесно пингване), а на изпълнителите ще им гарантира, че задаващия задачата ще помисли доста преди да я зададе и ще я опише максимално.

Софтуерът генерира прекрасни Гантови диаграми, които показват разпределението на действията и отделните задачи във времето. От друга страна тази година ще ми се наложи да ръководя хора, които няма да са в София, голяма част няма да са и на този континент. С този софтуер ще мога да ги контролирам чрез обективни измерители, да генерирам отчети и тн. Все неща, които са ми коствали големи грижи преди, а и никак не обичам да ги правя.

No more Intranet
За да може този софтуер да бъде ефективен, той не трябва да бъде в локалния ни Intranet. Трябва да бъде достъпен през интернет. За целта в момента подготвяме трети сървър, който ще стои в нашия офис и ще държи всички инструменти за групова работа. Планирам да му сложим един 200 ГБ диск и по този начин да го направим и файлов сървър. Операционната система ще е Debian Gnu/Linux и аз много настоявам уеб сървъра да бъде пуснат в режим криптиране (https). Все пак не искам недоброжелателни лица да имат достъп до информацията, която прехвръква в мрежата. Това е идея, която ми хрумна преди около 2 часа и не е съгласувана с инсталтора, затова искрено се надява, текущия хардуер, с който разполагаме, да позволи прилагането й.