July Jazz в Смолян

July Jazz в Смолян

Горе е една от 12-те снимки за първата ми галерия в „Голямата снимка“ в Дневник. Иначе фестивалът, частта която видяхме, беше приятен. За съжаление валеше малко повече от необходимото, но все пак музиката и компанията са важните.

Напоследък пиша доста рядко в този блог, но компенсирам като качвам повече снимки във Flickr.

Leave a Reply

%d bloggers like this: