Kaladan @ Flickr

Kaladan @ flickr

От няколко дни се подвизавам във Flickr, където съм решил да споделям снимките ми, които имат, хм, някаква естетическа стойност. Да, беше неизбежно.

Не се страхуваме от буреносните облаци

Тези са железни – нямат аерофобия.