Петя…

Петя Кафеджиева
…която има най-голямата усмивка на света.