Покрив


Покривът на The Mall. Точно отдолу е детският клуб, в който Калина ходи.

Точно на първи


Точно на първи, сутринта си вървя към денонощната аптека. Тихо е, лека мъгла, трупове на пиратки и много, много сняг. Върху една кола някой си е забравил ръкавицата, която е покрита с грапав скреж.