Kaladan @ Flickr

Kaladan @ flickr

От няколко дни се подвизавам във Flickr, където съм решил да споделям снимките ми, които имат, хм, някаква естетическа стойност. Да, беше неизбежно.