Категоричност

Внимание! Гараж!
Отчаян собственик на гараж, който е поставил всички възможни надписи, за да ограничи спирането пред гаража си. Бас ловя, че успехът му е променлив.

Leave a Reply