Тези дни, в КАТ

Стари пропагандни материали на КАТ
В КАТ работят сериозно по промяна на имиджа си, защото най-сетне са решили да изхвърлят старите си пропаганди материали. Че за какво са им? Истинската пропаганда тече отвсякъде под формата на новини и конкурси като „Пътен полицай на годината“.

Leave a Reply