Шишета

Шишета
Здравето е състояние на ума. За да бъдеш здраве, най-важното е да разбереше защо искаш да си здрав и чак след това да започнеш да търсиш средствата за това. Шишетата не са отговор.

Leave a Reply