Островът и неговите хубави хора


Наско в героична поза.


Сашо Шопов в още по-героична поза.


Милена.


Планът за бягство на Наско.


Великолепната тройка.


Медитиращата непозната.