Земетресението и коментарите

Земетръсна зона

В Дневник са публикували интересна статия, която описва земетресението от другата гледна точка – на посетителите в Интернет. Зeмeтръ@с описва много добре реакцията на хората и няколкото основни теми на коментарите.

Това, което ми направи вечерта? Всички коментари за реакциите на домашните животни на земетресението.

Leave a Reply