Шишета

Шишета
Здравето е състояние на ума. За да бъдеш здраве, най-важното е да разбереше защо искаш да си здрав и чак след това да започнеш да търсиш средствата за това. Шишетата не са отговор.

Къща в сам (част 2-ра)

Рушене на къща
Специално включване от рубриката „Пожелахте да видите“. Рушенето на къщата, та-даам.