НГВС // преводите

След като почти успешно бях тръгнал по пътя към научно звание „професор“, в отчаян опит да избегна родната армия, се оказа, че не съм годен за военна служба. Не, не заболях изненадващо от язва, ами дължа всичко на моя далтонизъм. Вече 3 военни комисии ме класифицират като далтонист, още от училище и се оказа, че преди 6 месеца е разширен списъкът от болести, които те правят негоден за военна служба. Сега и да искам не мога. По закон.

Другата интересна новина, е че преведохме GNOME 2.12 на 100%. Вижте статистиката тук… Това определено ме радва, защото до сега не сме успявали да постигнем изцяло пълен превод. Благодаря на всички членове на екипа.