Лудо Младост 1

Лудо младост

Не знам какъв човек трябва да си, за да построиш сграда (бизнес център) само на няколко метра от жилищен блок, като съсипеш имуществото на няколко семейства. Също така не знам какъв човек трябва да си, за да не застреляш всеки, който иска да ти спре гледката и да ти отнеме слънцето. Сигурно всичко е законно, ала е възможно основно заради пасивността и липсата на желание за борба.