Не се страхуваме от буреносните облаци

Тези са железни – нямат аерофобия.