Аз сърце

Сърце
Паркът на военната академия. Дете си е забравило формичката за пясък в чакъла, с който си е играло.

Не се страхуваме от буреносните облаци

Тези са железни – нямат аерофобия.