Двете кули на Болоня

Символът на Болоня са ето тези две кули. Явно строенето на кули е било мега-модерно в италианските градове, защото почти всеки си има нещо такова. И ако си мислите, че само тази в Пиза е наклонена – грешите. Явно не ги е бивало особено или пък просто желанието е надхвърляло възможностите.

Болоня не прави изключение от горното правило, като кули започнали да строят две фамилии (под формата на съзтезание), но основата на едната кула не била поставена добре и станала крива. Хората ги било страх да не падне и затова поразрушили част от кривата кула, като другата фамилия спечелила.