Усмивката, тя…

Усмивката на Калина

Калина е развила нещо като подразбираща се усмивка. Като й кажеш „усмихни се“ прави горната физиономия. Предполагам при всички деца е така.