Калина и Симеон

Калина и цар Симеон

Калина се сърди защото вече й е скучно докато разглеждаме бившите царски конюшни в Царска Бистрица. Искам да ми позира и да я снимам с всички тези потрети на аристократи, но тя отиде в ъгъла и се нацупи.