Hey, you!


Барселона / 2010-01

Статуята на Колумб снимана от лифт, който минава сравнително близо до нея. Зад нея се виждат катедралата на Барселона както и част от Саграда Фамилия.

Leave a Reply