Весела, която понякога чете борсов коментар

Фонът (онова синьо нещо) на борсовия коментар се намира в нашия отдел, а около него седят програмистите. Весела понякога чете новините и е най-експедитивната. Само да викаше по-малко да пазим тишина.

Leave a Reply