Кривчов

Колкото повече наближава сватбата, толкова повече тя започва да окупира свободното ми време. Преди няколко дена с Ивелина обсъждахме промяната на фамилните ни имена и аз на шега предложих да променим фамилията си имена Кривчов. В селото на баща ми всички ни наричат така, като баща ми е „малкият Кривчов“.

Не съм съвсем сигурен дали това е било официално фамилно име или просто така са ни викали, но определено ми стои доста добре. Ивелина не е на това мнение, но аз все пак държа да разкажа.

Владимир Кривчов ми стои добре, защото се намирам за доста опак човек. Все нещо не ми е наред, все нещо се мъча да поправя, все съм недоволен или пък с мен не може да се говори лесно. Идеално ми пасва.

Реалната причина да ни наричат така е доста по-прозаична. Просто кутретата са ни криви. Моите почти никак, но на баща ми и на леля ми това е силно изразено. Виждаш снимката.