Снимка: Миро с цирка

Миро с цирка
Миро, хайде най-сетне да се оМиротвориш и да се кротнеш. Балканския цирк е точното място, само се пази от мечката.