дРисни е навсякъде


Гледам ги и си представям как самолета, който оставя диря, изведнъж завива към тях и се врязва право с средата. Следват звуци от разкъсана гума и падналата глава на Мики.

Leave a Reply