Класика в жанра

Обожавам да съм в чижд град, да видя в далечината някоя сграда и да вървя с часове към нея. Малко по малко започвам да я приближавам и да я виждам откъслечно в локви, отразена във витрини, над покривите на къщите докато в един момент не изскоча право пред нея. Флирт.

Leave a Reply