Теория: Гъбинг

Гъбингът е сравнително стар спорт, чието име не трябва да бъде бъркан с „гъбаркам“, макар че „гъбинг“ и „гъбаркам“ имат сравнително сходно значение.

Гъбинг се практикува от всякакви чужденци, които идват в дадена държава, за да завържат някакви контакти. Един вид, идват като носители на по-висше познание и умение, пристигат в гората, където си растат диви гъби. Дивите гъби могат да бъдат различни хора или организации. Опитният гъбар разглежда гъбите и ги намамва, като им обяснява как могат да работят заедно и ще им помогне да станат по-големи гъби. Процеса по обиране на гъбите се нарича „гъбинг“ и се практикува от опитни намамвачи. Ако намамвачът не е опитен, има опасност гъбата да схване, че участва в гъбинг и съвсем правилно да реши че я гъбаркат. Когато гъбата реши, че я гъбарката – става неприятно. Все пак говороим за тъмната гора.

Иводтът: гъбингът е лош и екстремен спорт.