Виртуална виртуалност

Виртуалният свят не съществува. Всичко което се случва във „Виртуалния свят“ има отражение върху нас в „Реалния“. Следователно „Виртуалния свят“ е реален. Щом „Виртуалния свят“ е реален, то неговата виртуалост е виртуална. Тоест не съществува в буквалния смисъл на думата.